CCNA Routing & Switching


W Akademii Informatycznej Cisco prowadzimy szkolenia w ramach czterech kursów stanowiących trzon nowej wersji programu CCNA Routing and Switching (wersja 5.0). W ramach tego programu istnieją również trzy dodatkowe moduły istniejące na potrzeby przejścia z kursów rozpoczętych w wersji niższej 4.0 na aktualną (będą wspierane jedynie do grudnia 2014r., nie są prowadzone w naszej Akademii). Szczegóły wyjaśnia oficjalny dokument CNAP.

CCNA5-overview

Pełne szkolenie prowadzone jest według kolejności zalecanej przez CNAP, którą przedstawia poniższy schemat.
Docelowo pełny cykl szkolenia prowadzi do certyfikacji Cisco Certified Network Associate ROUTING and SWITCHING
(wersja 5.0).
Po pierwszych dwóch kursach możliwa jest również certyfikacja CCENT.

CCNA5-sequence

 

CCNA INTRODUCTION TO NETWORKS:

Wprowadzenie do sieci komputerowych (Semestr I)

 1. Poznawanie sieci
 2. Konfigurowanie sieciowego systemu operacyjnego (IOS)
 3. Protokoły i komunikacja w sieci
 4. Dostęp do sieci
 5. Ethernet
 6. Warstwa sieciowa
 7. Warstwa transportowa
 8. Adresacja IP
 9. Podsieci IP
 10. Warstwa aplikacji
 11. To jest sieć!

 

CCNA ROUTING AND SWITCHING ESSENTIALS:

Podstawy rutingu i przełączania (Semestr II)

 1. Wprowadzenie do sieci przełączanych
 2. Podstawowe idee i konfikuracja przełączania
 3. VLAN-y
 4. Kncepcje routingu
 5. Routing między VLAN-ami
 6. Routing statyczny
 7. Routing dynamiczny
 8. Protokół OSPF jednoobszarowy
 9. Listy kontroli dostępu (ACL)
 10. DHCP
 11. Translacja adresów dla IPv4

 

CCNA SCALING NETWORKS:

Skalowanie sieci komputerowych (Semestr III)

 1. Wprowadzenie do skalowania sieci komputerowych
 2. Redundancja w sieciach LAN
 3. Agregacja łączy
 4. Sieci bezprzewodowe
 5. Dostrajanie i rozwiązywanie problemów OSPF jednoobszarowego
 6. OSPF wieloobszarowy
 7. EIGRP
 8. Zaawansowana konfiguracja i rozwiązywanie problemów EIGRP
 9. Obrazy IOS i licencjonowanie

 

CCNA CONNECTING NETWORKS:

Dostęp do sieci rozległych (WAN) (Semestr IV)

 1. Hierarchiczne projektowanie sieci (Cisco Enterprise Architecture)
 2. Przyłączanie do sieci WAN
 3. Protokół PPP
 4. Protokół Frame Relay
 5. Translacja adresów IPv4 (NAT)
 6. Rozwiązania szerokopasmowe (xDSL)
 7. Połączenia site-to-site (VPN)
 8. Monitorowanie sieci (SNMP, Netflow)
 9. Postępowanie awaryjne w sieci (troubleshooting)