CCNA v 7.0

W Akademii Informatycznej Cisco prowadzimy  aktualnie szkolenia         w ramach  3 kursów  nowej wersji programu CCNA v 7.0.

CCNA v7 WPROWADZENIE DO SIECI:

 1. Komunikacja sieciowa dzisiaj
 2. Podstawy konfiguracji przełącznika i urządzenia końcowego
 3. Protokoły i modele
 4. Warstwa fizyczna
 5. Systemy liczbowe
 6. Warstwa łącza danych
 7. Przełączanie w sieciach Ethernet
 8. Warstwa sieci
 9. Odwzorowanie adresów
 10. Podstawowa konfiguracja routera
 11. Adresowanie Ipv4
 12. Adresacja IP v6
 13. Protokół ICMP
 14. Warstwa transportowa
 15. Warstwa aplikacji
 16. Podstawy bezpieczeństwa sieci
 17. Budowa małej sieci

 

CCNA V7.0  PODSTAWY PRZEŁĄCZANIA ROUTINGU                                    I ŁĄCZNOŚCI BEZPRZEWODOWEJ :

 1. Podstawowa konfiguracja urządzeń
 2. Pojęcia związane z przełączaniem
 3. Sieci wirtualne ( VLANs)
 4. Routing między  sieciami VLAN
 5. Koncepcja STP
 6. EtherChannel
 7. DHCP v4
 8. SLACC i DHCPv6
 9. Koncepcja FHRP
 10. Koncepcje zabezpieczeń sieci LAN
 11. Konfiguracja zabezpieczeń przełącznika
 12. Koncepcje WLAN
 13. Konfiguracja sieci WLAN
 14. Koncepcje routingu
 15. Routing statyczny IP
 16. Rozwiązywanie problemów z trasami statycznymi i domyślnymi

 

CCNA V7.0 SIECI KORPORACYJNE, BEZPIECZEŃSTWO                              I AUTOMATYZACJA :

 1. Koncepcje jednoobszarowego OSPFv2
 2. Konfiguracja jednoobszarowego OSPFv2
 3. Koncepcje bezpieczeństwa sieci
 4. Koncepcje ACL
 5. Konfiguracja list ACL dla IP v4
 6. NAT dla IP v4
 7. Koncepcje VPN i IPsec
 8. Pojęcie QoS
 9. Zarzadzanie siecią
 10. Rozwiązywanie problemów z sieciami
 11. Wirtualizacja sieci
 12. Automatyzacja sieci