Network Security

Network  Security to specjalistyczny kurs dotyczący bezpieczeństwa sieci komputerowych, przeznaczonym dla osób, które posiadają już wiedzę na poziomie kursu CCNA v 7.0 i pragną  ją  rozszerzyć o  zagadnienia dotyczące współczesnej, bezpiecznej sieci LAN, WAN. Materiały oryginalne w języku angielskim.

Zagadnienia poruszane na szkoleniu Network Security:

  1. Security Networks
  2. Monitoring and Managing Devices
  3. ACL and Firewalls
  4. Intrusion Preventions
  5. Layer 2 and Endpoint Security
  6. Cryptography
  7. VPNs
  8. ASA