CCNA Security

CCNA Security to specjalistyczny kurs dotyczący bezpieczeństwa sieci komputerowych, przeznaczonym dla osób, które posiadają już wiedzę na poziomie kursu CCNA i chcą tę wiedzę rozszerzyć o specjalistyczne zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa sieci opartej o routery i przełączniki.
Szkolenie przygotowuje do egzaminu CCNA Security (640-553 IINS).
Certyfikat Cisco Certified Network Associate Security (CCNA Security) gwarantuje wiedzę i umiejętności zabezpieczania sieci na poziomie podstawowym (associate). Posiadacze tego certyfikatu potrafią opracować infrastrukturę bezpieczeństwa sieci, rozpoznać zagrożenia i słabe punkty i zaradzić zagrożeniom. Tematyka obejmuje podstawowe technologie zabezpieczania sieci , instalację i zarządzanie cechami bezpieczeństwa na urządzeniach tak, by zachować integralność sieci, poufność danych w niej przechowywanych a także zagwarantować ciągłość jej pracy.

Wymagania wstępne

  • wiedza na poziomie kursu CCNA

 

Zagadnienia poruszane na szkoleniu CCNA Security:

  1. Nowoczesne zagrożenia bezpieczeństwa sieci
  2. Sposoby zabezpieczania urządzeń sieciowych
  3. Techniki AAA (Authentication, Authorization and Accounting)
  4. Sposoby budowania firewalli (zobacz DEMO)
  5. Wdrażanie technologii zabezpieczających przed włamaniem (IPS)
  6. Zabezpieczenia sieci LAN
  7. Kryptografia
  8. Wdrażanie połączeń VPN
  9. Zarządzanie bezpieczną siecią