Zadania Akademii

 1. Zdobywanie praktycznych umiejętności zawodowych
  Tematyka: Obsługa sieci,  Bezpieczeństwo i Cyberbezpieczeństwo, IoT,  Programowanie, Linux i ogólne zagadnienia IT
  Metodyka: Zadania praktyczne, Rozwiązywanie problemów, Nauka na podstawie projektów, Inicjatywa i przywództwo, Autentyczne środowisko, Symulacje, Gry, Quizy
  Podejście: Koncentracja na potrzebach klientów, Myślenie krytyczne, Odpowiedzialność indywidualna i społeczna, Kontekst biznesowy
 2. Wpieranie ekosystemu poprzez: 
  Bezpłatny program usługi i platformę, Ponad 650 partnerów ds.wsparcia i szkoleń, Certyfikaty i rabaty na sprzęt oraz egzaminy Certyfikacyjne ( do 50%) , Programy kontaktów z rynkiem pracy, Społeczności globalne
 3.  Stworzenie globalnej platformy realizacji dzięki :
  Wysokiej jakości programów nauczania, Skalowalności, Obsłudze w chmurze, Dostępności w 19 językach, Niestandardowemu mechanizmowi ocen, w tym online, Funkcjonalnemu systemowi zarządzania nauką, Wsparciu online dla prowadzących i uczestników