NDG Linux Essentials

 

Szkolenie NDG Linux Essential jest wprowadzeniem do systemu Linux. Obejmuje ramowy program kształcenia, ćwiczenia laboratoryjne i ocenę postępów w angażującym środowisku, stawiającym na praktyczne umiejętności. Szkolenie wdraża podejście do nauczania oparte na jednoczesnym praktycznym wykorzystywaniu nabywanej wiedzy teoretycznej. Każdy słuchacz ma bezpośredni kontakt z maszyną wirtualną z systemem Linux, która pozwala na naukę i odkrywanie możliwości wiersza poleceń w systemie Linux. Umiejętności nabywane w trakcie szkolenia można zastosować w różnorodnych ścieżkach kariery związanych z sieciami komputerowymi, tworzeniem oprogramowania (software development) i administracją systemem Linux. Szkolenie kończy uzyskanie certyfikatu ukończenia szkolenia.
Program kursu przygotowuje do uzyskania certyfikatu LPI Linux Essentials Professional Development Certificate.

Cele kursu

Znajomość systemu Linux jest istotną umiejętnością w wielu różnych ścieżkach kariery w biznesie i technologii informacyjnej. Liczne nowe i rozwijające się perspektywy zawodowe w pracach związanych z big data, chmurą obliczeniową, bezpieczeństwem cybernetycznym, sieciami komputerowymi, programowaniem i tworzeniem oprogramowania (a to tylko kilka z wielu możliwości) wymagają znajomości wiersza poleceń systemu Linux.

Program szkolenia skupia się na następujących celach:

 • Zrozumienie system Linux jako system operacyjnego
 • Wyjaśnienie najważniejszych kwestii przy wyborze system operacyjnego
 • Zrozumienie podstawowych informacji dotyczących otwartego oprogramowania (open source software) oraz licencji oprogramowania
 • Uzyskanie podstawowej wiedzy na temat pracy z systemem Linux
 • Nauka podstawowych umiejętności używania wiersza poleceń w systemie Linux
 • Nauka używania wiersza poleceń pomocy i nawigowania systemem pomocy w systemie Linux
 • Podstawy pracy z plikami i katalogami w systemie Linux
 • Wyszukiwanie i uzyskiwanie danych z plików w systemie Linux
 • Ogólne zrozumienie pojęcia skryptów
 • Zapoznanie się z częściami składowymi pulpitu i serwerów komputera
 • Wiedza o tym, gdzie w systemie Linux przechowywane są dane
 • Odpytywanie ważnych ustawień sieci dla komputera z systemem Linux w przestrzeni lokalnej
 • Identyfikowanie różnych typów użytkowników w systemie Linux
 • Tworzenie kont użytkowników i grup w systemie Linux
 • Zarządzanie prawami własności i dostępu plików w systemie Linux
 • Zrozumienie specjalnych plików i katalogów w systemie Linux

Moduły kursu

Szkolenia składa się z 16 modułów i obejmuje wiedzę na temat systemu operacyjnego Linux oraz wiersza poleceń. Celem szkolenia jest stworzenie punktu wyjścia dla dalszej nauki systemu operacyjnego Linux. Osoby, które ukończą szkolenie zrozumieją system Linux jako system operacyjny, poznają główne założenia oprogramowania otwartego (open source), dowiedzą się w jaki sposób używany jest system Linux i poznają podstawy używania wiersza poleceń w systemie Linux.

ModułTytułCele Egzaminacyjne
1Wstęp do systemu Linux1.1: Rozwój systemu Linux i popularne systemy operacyjne
4.1: Wybór systemu operacyjnego
2Zastosowanie i licencje oprogramowania otwartego (open source)1.2: Główne zastosowania oprogramowania open source
1.3: Zrozumienie oprogramowania open source i licencji open source
3Używanie systemu Linux1.4: Umiejętności w zakresie ICT i praca z systemem Linux
4Umiejętności w zakresie wiersza poleceń2.1: Podstawy wierszy poleceń
5Korzystanie z pomocy2.2: Używanie wiersza poleceń w celu skorzystania z pomocy
6Praca z plikami i folderami2.3: Używanie katalogów i list plików
2.4: Tworzenie, przenoszenie i kasowanie plików
7Archiwizowanie i kompresja plików3.1: Archiwizowanie plików za pomocą wiersza polecenia
8Potoki, strumienie i REGEX3.2: Wyszukiwanie i pozyskiwanie danych z plików
Egzamin semestralny
9Podstawy skryptowania3.3: Przekształcanie poleceń w skrypty
10Zrozumienie sprzętu komputerowego4.2: Zrozumienie sprzętu komputerowego
11Zarządzanie pakietami i procesami4.3: Gdzie przechowywane są dane
12Konfiguracja sieci4.4: Twój komputer w sieci
13Bezpieczeństwo systemu i użytkownika5.1: Podstawy bezpieczeństwa I identyfikacja typów użytkowników
14Tworzenie nowego konta użytkownika5.2: Tworzenie kont użytkowników i grup
15Prawa własności i dostępu5.3: Zarządzanie prawami własności i dostępu plików
16Specjalne prawa dostępu, linki i lokalizacja plików5.4: Specjalne foldery i pliki
Egzamin końcowy

Materiały szkoleniowe

linux_essentials_screen

FAQ