Warto wiedzieć

  • umiejętności zdobyte w trakcie szkolenia przydadzą się słuchaczom w obsłudze sieci komputerowych zbudowanych z wykorzystaniem sprzętu i technologii innych producentów, bowiem program Cisco Networking Academy nie jest związany z określonym producentem
  • semestry LAI mają charakter sekwencyjny, do studiowania następnych konieczne jest zaliczenie poprzednich
  • słuchacze dla nabycia umiejętności praktycznych mogą w ramach kursu wykonywać w szkole prace instalacyjne
  • po odbyciu czterech semestrów szkolnych i zdania egzaminu certyfikującego słuchacze otrzymują certyfikat zawodowy Cisco Certified Networking Associate CCNA
  • egzaminy CCNA są przeprowadzane w specjalnie wyznaczonych ośrodkach
  • koszt egzaminu CCNA jest różny i zależy od ośrodka egzaminacyjnego (około 150 USD). Słuchacze, którzy ukończą IV semestr z wynikiem końcowym egzaminu co najmniej 75% otrzymują do 50% zniżki na certyfikat zewnętrzny CCNA
  • egzamin można zdawać maksymalnie 3 razy, zniżka obowiązuje tylko przy pierwszej próbie

Więcej informacji o ścieżce certyfikacyjnej oferowanej przez firmę Cisco pod linkiem.