Organizacja pracy

Akademia Cisco przy ZSCHIE jest organizacją non-profit i stanowi część działalności Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni.

Akademia funkcjonuje w ramach działalności pozalekcyjnej szkoły

Kierowaniem Akademią zajmuje się Dyrektor Szkoły

Podstawową formą działalności są  szkolenia w systemie wieczorowym ( po godz 15 ) lub  weekendowym. Kursy odbywają się w środowisku mieszanym na miejscu w klasie  oraz zdalnie online lub w całości zdalnie dzięki wykorzystaniu rozwiązań do współpracy w chmurze. Kursy online, na które zapisują się uczestnicy indywidualnie uczą się w tempie dostosowanym do swoich potrzeb.

    Pobierane opłaty uzgadniane są z Academy Support Center i Urzędem Miasta Gdyni przeznaczone są na pokrycie kosztów kursów: wynagrodzenie dla instruktorów, serwis sprzętu Cisco, opłata na rzecz Support Center, koszty uaktualniania materiałów dydaktycznych, koszty eksploatacji sprzętu (papier, toner, wymiana sprzętu sieciowego i okablowania.).