Organizacja

     Akademia działa w ramach Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych, nie jest odrębną jednostką organizacyjną i stanowi część działalności szkoły. Nazwa Akademia Informatyczna jest używana w znaczeniu funkcjonalnym jako całokształt przedsięwzięć realizowanych przez szkołę, której organem prowadzącym jest Urząd Miasta Gdyni
Akademia działa w ramach działalności pozalekcyjnej szkoły

Kierowanie Akademią zajmuje się kierownik LAI w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły

Podstawową formą działalności są kursy i szkolenia w systemie wieczorowym, zaocznym oraz dziennym funkcjonowanie LAI odbywa się na zasadzie non profit

     Pobierane opłaty uzgadniane są z Academy Support Center i Urzędem Miasta Gdyni przeznaczone są na pokrycie kosztów kursów: wynagrodzenie dla instruktorów, serwis sprzętu Cisco, opłata na rzecz Support Center, koszty uaktualniania materiałów dydaktycznych, koszty eksploatacji sprzętu (papier, toner, okablowanie itp.).

Pobrane opłaty z tytułu kursów odprowadzane są na rachunek budżetu szkoły poprzez konto środków specjalnych